Makeblock light sensor to Serial

Basic light senzor write toutput to Serial #include <Arduino.h> #include <Wire.h> #include <SoftwareSerial.h> #include <MeOrion.h> double angle_rad = PI/180.0; double angle_deg = 180.0/PI; MeLightSensor lightsensor_8(8); void setup(){ Serial.begin(115200); } void loop(){ Serial.println(lightsensor_8.read()); _delay(1); _loop(); } void _delay(float seconds){ long endTime = millis() + seconds * 1000; while(millis() < endTime)_loop(); } void _loop(){ }

Know-how update vol.1

IPMI The Intelligent Platform Management Interface (IPMI) is a set of computer interface specifications for an autonomous computer subsystem that provides management and monitoring capabilities independently of the host system’s CPU, firmware (BIOSor UEFI) and operating system. IPMI defines a set of interfaces used by system administrators for out-of-band management of computer systems and monitoring of their operation. For example, IPMI provides a way to manage a computer that may… Read More Know-how update vol.1

Create Wi-Fi NFC tag

Sharing your Wi-Fi password with visiting friends can be a bit of a chore, especially if you’re a fan of cryptographically strong passwords loaded with symbols, numbers and alternating cases. Enter InstaWiFi, an app that allows users to share Wi-Fi network login details through an NFC tag or QR code. Afterward, users can simply tap… Read More Create Wi-Fi NFC tag

Vytvořte si vlastní 3D model

Nemáte zatím zkušenosti s tvorbou 3D modelů? Zkuste některou z následujících uživatelsky jednoduchých aplikací, které nevyžadují předchozí zkušenosti s 3D modelováním. Autodesk 123D Autodesk 123D je skupina volných 3D aplikací, propojených v cloudu. Jsou navrženy tak, aby uživatelé na iPadu, Macu a PC mohli tvořit a zasílat své modely k 3D tisku bez rozvinutých dovedností… Read More Vytvořte si vlastní 3D model